İlkelerimiz

"Özel eğitime muhtaç yurttaşlarımıza, beklentilerinin de ötesinde en kaliteli hizmeti sunmak ve saygınlığımızı başarılarımızla perçinlemek" hedefine ulaşmanın alanında uzman, mesleğine âşık ve sevgi dolu bir ekibin özverili çalışmalarından geçtiğine inanıyoruz. Bizler, "Tüm fiziksel donanımlarıyla, araştırmacı ruhun çeşitli projelerle desteklendiği, sanatı ve kültürü içine sindirmiş, bilgide yetkin ekibiyle gittikçe gelişen bir kurum olma kimliğini sürdürmeyi” ilke ediniyoruz.
Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerimiz, uzman ve deneyimli meslek elemanlarınca bir ekip çalışması şeklinde yürütülür. Öğrenci aileleri ve diğer uzman kurum ve kuruluşlar da bu ekibin ayrılmaz üyesidirler.
Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanması esastır.
Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyi, sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan plânlanır ve yürütülür.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitim performansları dikkate alınarak; amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.
Özel eğitime ihtiyacı olan birey için, bireysel eğitim plânı hazırlanır ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır. Bu programlar eğitim süresince geliştirilir.
Saygı Özel Eğitim Kurumlarında eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri bireyin özelliklerine uygun eğitim ortamlarında verilir.
Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmaları ve eğitimleri sağlanır.
Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde plânlanır.