Grup Eğitimi

Çevresi ve akranlarıyla iletişim kurabilme, özgüven geliştirme, sıra alma, paylaşma, hedeflenen amaca grupla birlikte ulaşma becerileri kazandırma, grupta oluşan problem davranışları sona erdirme amacıyla yapılan eğitim çalışmasıdır. Gruplar, özel gereksinimin niteliği ve derecesi, bireyin takvim yaşı ve gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulur. Grup eğitimi özel gereksinimli bireyin sosyal iletişimi, dil konuşma becerileri, çoklu ortamlardaki kuralların uygulanması, oyun becerisi, ekip çalışması gibi kazanımların sağlanmasında oldukça önemlidir.