Bireysel Eğitim

Her çocuk için gelişim ve bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak özel gereksinim grupları ve dereceleriyle gereksinim niteliğine göre belirlenmiş destek eğitim programları doğrultusunda özel hazırlanmış bireysel eğitim programı ile birebir uygulanan eğitim çalışmalarıdır.Kurumumuza başvuran her öğrencinin ön değerlendirmesi uzmanlar tarafından alınır. Çeşitli gelişim envanterleri, testler ve ölçüt bağımlı ölçü araçları kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda uygun şekilde ailenin görüşleri de alınarak çocuğa uygun bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır ve uygun eğitim ortamlarında eğitim sürdürülür. Eğitimin bireysel olması bireyin doğrudan ihtiyaçları doğrultusunda kendine özel hazırlanan programların uygulanabilirliğini ve kalitesini artırmaktadır.