Bedensel Gereksinim (FİZYOTERAPİ)

       Fizyoterapi, günlük yaşantıyı sekteye uğratan rahatsızlık veya yaralanmaları profesyonel yöntemlerle tedavi etmektedir. Yaş aralığı gözetmeksizin travma, sakatlanma ve hastalıkların tedavisinde; ağrıyı azaltma, kas ve eklem fonksiyonlarının normal düzeye getirilmesi ayrıca zorlu ameliyatların önüne geçme amacını taşır. Zorunlu hallerde geçirilecek operasyonların desteklenmesinde önemli rol oynar. Nörolojik, nöroşirujikal, ortopedik, romatolojik, kas veya iskelet sistemini ilgilendiren bir hastalığa sahip olan bireylerin hareket kabiliyetlerinin iyileştirilmesinde, ağrının azaltılmasında hayatlarının bir döneminde muhakkak fizyoterapiye ihtiyaç gelişir. 
Tam felç geçiren vücudunun belli bir bölgesini hiç bir şekilde hareket ettiremeyen hastaların eklemlerinde kontraktür gelişmesini engellemek için pasif egzersizler, kısmi felç geçiren hastaların kaybettikleri hareket gücünü tekrar kazanabilmeleri için aktif egzersizler fizyoterapistler tarafından yaptırılır.
-Omurilik yaralanmalarına bağlı felç durumlarında, omurilik tümörleri ya da sinir sistemini tutan hastalıklara bağlı gelişen ağrıyı sağaltabilme ya da gelişen kuvvet kaybını düzeltmede,
-Spor yaralanmalarına bağlı olarak gelişen eklem, kas zedelenmeleri, kırık veya direk yaralanmaların tedavisi sonrasında kas veya eklem hareketlerinin rehabilitasyonunda,
-Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoporoz, dejeneratif eklem hastalığı gibi romatolojik hastalıklara sahip hastaların ağrı sağaltımında,
-Serebral Palsi, dejeneratif, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar, mental motor gerilik, Spina Bifida-Meningomyelosel, doğuştan kas hastalıkları, süreğen hastalıklardan kaynaklanan motor gerilikler, travmatik nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmalarında ağrıyı azaltma ve vücut fonksiyonlarını kazanma üzerine terapilerde,
-Günümüzde strese bağlı olarak oldukça yaygın görülen özellikle kadınlarda ortaya çıkan fibromiyalji ve miyofasiyal ağrı sendromuna bağlı gelişen ağrı, hareket kısıtlılıklarının giderilmesinde  ve dolayısıyla hastaların hayat kalitelerinin arttırılmasında,
-Bel ve boyun fıtığına sahip hastaların ağrı tedavisinde, operasyon sonrasında günlük aktivitelere daha hızlı bir şekilde dönülmesi için rehabilitasyonda, fıtığa bağlı uzuvlarda kuvvet kaybı gelişen hastalarda kuvvet kaybının düzeltilmesinde,
-Boyun kaslarındaki ağrılardan kaynaklı baş ağrıları tedavisinde, akut kas spasmlarına bağlı ağrıların sağaltımında,
-Ellerde uyuşmalarla seyreden karpal tünel sendromunun cerrahi harici tedavisinde,
-Alçı ile iyileştirilen kırık ve çıkıkların sonrasında ortaya çıkan eklem hareket açıklığının tekrar kazanılmasında, uzuvların ve eklemlerin eski normal fonksiyonlarının kazanılması için
-Ortopedik ameliyatlar sonrasında gelişebilecek sinir hasarlarına bağlı olarak gelişebilecek hareket bozukluklarının tedavisinde,
çeşitli fizyoterapi yöntemleri kullanılır. Bu hastaların öncelikli olarak Fizik Tedavi Uzmanları tarafından değerlendirilmesi, gerekli ve uygun olan fizyoterapi yöntemlerinin ve hastanın kaç seans fizyoterapiye ihtiyacı olduğunun belirlenmesi gereklidir. Belirlenen yöntemler hastalara fizyoterapistler tarafından uygulanır.