Misyon

Tüm özel bireylerin,
- Sunduğumuz hizmetlerden yararlanması,
- Toplum yaşamına uyum sağlaması,
- Yapabileceklerinin en iyisini yapması,
- Yaşadıklarının ve hissettiklerinin her alanda toplum tarafından kabullenilmesi,
- Yüreklerindeki sesin duyurulması,
- Saygı, sevgi ve hoşgörüyle beslenen toplumsal bir bilinç ile desteklenmesi için varız.