Özel Eğitim

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak hazırlanmış uygun ortamlarda sürdürüyoruz. Bireyin toplumsal yaşama en üst seviyede uyum sağlayabilmesi için okul-aile-rehabilitasyon işbirliği ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bireyin sosyal hayata ve ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha nitelikli adapte olması için bu işbirlikçi yaklaşımı özel eğitimde ilk sıraya ekleyerek ilerliyoruz.