OKULUMUZDA DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI UYGULANMAKTADIR

Disleksi; normal ve ya normalüstü zekaya rağmen, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunlarıyla kendini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme farklılığıdır. Bu farklılık uzman eğitim kadrosu ve doğru tekniklerle çözümlenebilmektedir. Kurumumuz oluşturduğu DMP uzmanı ekibiyle nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır.

Dislektik bireylerin en belirgin özellikleri;

 • Yaşıtlarına oranla geç okuma, okumaya karşı isteksizlik.
 • Okuma hızında yavaşlık ve akıcılık eksikliği.
 • Harfleri, temsil ettikleri seslerle ilişkilendirme güçlüğü.
 • Okurken harfleri karıştırma.
 • Okurken harf, hece atlama veya ekleme.
 • Kelimenin sonlarını uydurarak, yuvarlayarak okuma.
 • Okuduğunu anlama ve anlatmada güçlük yaşama.
 • Başkasının okuduğundan daha iyi anlama.
 • Kelimeleri hecelemekte ya da seslerine ayırmakta zorlanma.
 • Hızlı yönergeleri veya birden fazla sıralı yönergeyi anlama güçlüğü.
 • Yüksek sesle ve grup içinde okumaktan kaçınmadır.