Başarı İçin Altın Kurallar

 • Çocukları kendinize karşı saygılı yapmak için; Ona karşı daima güler yüzlü olun, küçük kabahatlerini cezalandırmayın, niyetinin ne olduğuna bakın. Onun hislerine değer verin ve bunu gösterin
 • Çocukların kendinize güvenini kazanmak için; Onları babaları ile korkutmayın. Babasından ve annesinden her olumlu hareketinde destek göreceğini anlatın. Onların sevinçlerini paylaşın, acılarına ortak olun, size bir şey sorduklarında ilgiyle cevap verin.
 • Çocukların size güvenmesini sağlamak için; Onlara boş vaatlerde bulunmayın. Vaadinizi yerine getirin. Eşler olarak birbirinize saygı gösteriniz. Çocuklarınızın önünde birbirinize karşı saygısız davranmayınız.
 • Çocukların size saygı göstermesi ve iltifat etmesi için; Çocukların kusurlarını, suçlarını alay ve hakaretle karşılamayın, her şeylerini tenkit etmeyin, zira tenkit edilen çocuk çekingen olur. (Olumlu tenkitler hariç)
 • Çocuklarınızın sözünüzü dinlemeleri için; Emir verirken yerine getirip getirmediklerine bakın. Onlardan yerine getirebilecekleri şeyler isteyin. Kuru tehdit savurmayın.
 • Çocukların kardeşlerini sevmeleri için; Birini cezalandırırken, öbürünü mükâfatlandırmayın, bu düşmanlığa yol açar. Birini severken ve takdir ederken aynı şeyleri diğerlerine de yapın. Birbirlerine hakaret ettikleri zaman hemen araya girin, ceza verirken suçun kimde olduğuna bakın.
 • Çocuklara insanları sevdirmek için; Onlara daima iyi insanlardan bahsedin, dünyadaki yardımlaşmadan ve iyiliklerden bahsedin.
 • Çocukları yumuşak ve merhametli yapmak için; Herkese ve çocuğa yumuşak davranın, zayıfları koruyun, bıçak ve tabanca taşımayın.
 • Çocukları kıskanç yapmamak için; Çocuğun yanında durumu iyi olanları çekiştirmeyin. Varlıklı, işi yerinde, mutlu insanların başkalarını düşünmeyen insanlar olduğunu söylemeyin.
 • Çocukları tabiattaki güzelliklerle karşı duyarlı yapmak için; Onlar Allah’ın sanat harikalarıyla dolu olan tabiatla ilgilenince, bu meraklarıyla alay etmeyin. Çiçekle, böcekle, kurtla, kuşla ilgilenmesini teşvik edin.
 • Çocukların hayal ve kabus görmemeleri için; Onlara sihirden, büyüden, peri masallarından, kaf dağının ardındaki devden, kötü kalpli cadıdan vs. bahsetmeyin ve bu tür film ve dizilerden uzak tutun.
 • Çocuklarınızın inatçı olmamaları için; onların her istediğini yerine getirmeyin. Çünkü böyle bir durumda istediği şeyi alamayan çocuk inatlaşabilir. Yalnızca onların haklı istediklerini yerine getirin. Eğer çocuk ‘illa da istiyorum’ diye tepinmeye başlar ve sizde bundan sonra istediğini yerine getirirseniz, çocuk haklı kaksız her istediğini elde etmek için tepinir.
 • Çocuğun yalancı olmaması için; yalan söylemeyin. Ona sürekli yalanın, kötülüğünden bahsedin, “daha küçüktür” diye yalanlarını hoş görmeyin. Eğer çocuk suçunu itiraf ediyorsa onu cezalandırmayın. Çünkü; bazı durumlarda, çocuk sırf cezadan kurtulmak için yalan söyler.
 • Çocuğun kimseye iftira atmaması için; Çocukların yanında kimseyi çekiştirmeyin. Çocukların nankör ve somurtkan olmamaları için her şeyin iyi yönünü gösterin. Hayattan ve kaderinizden şikâyet etmeyin.
 • Çocukların gayeli, enerjik ve hayata sıcak bakan bir fert yapmak için; Onun hoşlandığı ve yeteneği olduğu mesleğe yönlendirin. Çocuğu sosyal faaliyetlere katın. (spor faaliyetleri, folklor, satranç, resim vb.)
 • Çocukların tutumlu olmaları için; Nereye sarf ettiklerine bakmaksızın bol para vermeyin. Çocuğunuzun harcamalarını nereye yaptığını inceleyiniz.
 • Çocuklara güven duygusu yerleştirmek için: çocuklar kendilerini size beğendirmek isterler. Bunun için kendince ev işi yapar, hoplar, zıplar. Bütün bunları takdir edin ve olumlu iş yapmaları için teşvik edin. Kendi başlarına iş yapmalarına olanak hazırlayın. Bu onları hayata hazırlayacaktır.
 • Çocuklarınızı düzene ve temizliğe alıştırmak için; Yataklarını, oyuncaklarını, kitaplarını ve evi düzelttiklerinde tebrik edin ve onlara ödül verin. Ama her zaman ödül vermeyin. Zira ödül araç olmaktan çıkıp amaç olabilir.
 • Onların cimri olmamaları için; Paraya çok değer vermeyin. Fakirleri, düşkünleri, bakıma muhtaçları koruyun. Çocuğunuzun yanında yardıma ihtiyacı olanlara yardım edin. Bu onlarda merhamet duygusunun gelişmesine yol açar.